Foutenstoffenlijst supplementen

Ik ben met aanvullingen bezig, pagina in de maak, de informatie die ik deel is niet door mezelf opgezocht, de linken waar het oorspronkelijk bericht vandaan komt staat eronder bijverteld.

Waarom geen goedkope supplementen?

Meestal is goedkoop ook duurkoop. Goedkope supplementen bevatten vaak anorganische mineralen die slecht opneembaar zijn (bijvoorbeeld carbonaten, fosfaten en oxides) en soms synthetische vormen van vitamine D en E. Ook kloppen belangrijke verhoudingen tussen stoffen lang niet altijd bij goedkope merken.

(bron : Rineke Dijkinga)

Supplement te vermijden ingrediënten

Geen enkele hoeveelheid onafhankelijk onderzoek is een vervanging voor het praten met uw arts over uw supplementenplan. Dat gezegd hebbende, zijn er bepaalde verborgen ingrediënten die u in uw supplementen moet vermijden :

Giftige metalen en PCB’s

Geloof het of niet, sommige supplementen kunnen potentieel schadelijke metalen bevatten, zoals lood en kwik, evenals PCB’s, dit zijn giftige, door de mens gemaakte verbindingen die ziekten bij de mens kunnen veroorzaken. Dit komt vooral veel voor bij visoliesupplementen

Kunstmatige kleuring

Veel supplementenmerken gebruiken kunstmatige kleurstoffen in hun producten. Deze ingrediënten zijn vooral zinloos, omdat hun doel puur esthetisch is. Er is geen enkel fysiek voordeel verbonden aan het consumeren van voedsel met kunstmatige kleurstoffen; in feite kan kunstmatige kleurstof voor voedsel tot een verscheidenheid aan negatieve effecten leiden, waaronder hyperactiviteit bij kinderen.

Talk, magnesiumsilicaat of asbest

Talk- en magnesiumsilicaat kunnen in bepaalde supplementenmerken worden opgenomen om aankoeken te voorkomen en om supplementen hun vorm te helpen behouden. Het probleem? Het inademen of anderszins consumeren van deze verbindingen kan leiden tot ademhalingsmoeilijkheden en longaandoeningen. Het is ook bekend dat magnesiumsilicaat tijdens het mijnbouwproces met asbest verontreinigd raakt. 

(bron: robinsonmed-com)

Siliciumdioxide

Is een synthetisch additief dat allergische reacties kan veroorzaken bij mensen die daarvoor gevoelig zijn. Het is een filler en kan door het lichaam ook als gifstof worden gezien. Blootstelling aan silica is in verband gebracht met tubulo-interstitiële ziekte, immuun gemedieerde multisysteemziekte, chronische nierziekte en nierziekte in het eindstadium .

PAK’s (afkorting van polycyclische aromatische koolwaterstoffen)

Is een belangrijke groep milieugevaarlijke stoffen. Een aantal is kankerverwekkend, onder andere benzo(a)pyreen, dat van de PAK’s de sterkste kankerverwekkende werking heeft. Supplementen mogen per kilogram product niet meer dan 1 microgram (één miljoenste deel van een gram) PAK’s bevatten.(bron eigenkracht.nl)

Top 10 controversiële hulpstoffen in Multivitaminen en Mineralen

Uit onze database blijkt dat de volgende controversiële E-nummers veelvuldig worden toegevoegd aan multivitaminen en mineralen supplementen. We hebben een top 10 opgesteld van meest voorkomende controversiële hulpstoffen in Multivitaminen. De E-nummers zijn aangegeven in rood of oranje. Net als bij het stoplicht, betekent rood: deze E-nummers liever vermijden en oranje: oppassen, niet te vaak of te veel nemen.  Daarnaast hebben we de verschillende namen aangegeven die je op de etiketten kan terugvinden. Dus nu weet je waar je op het etiket moet letten bij het kopen van supplementen! (bron vitaminekiezer.nl)

image_pdfimage_print