Intake en voorwaarden.

Graag voordat je een afspraak maakt, lees dit dan even goed door. Bij een afspraak dien je deze twee (intake en voorwaarden) mee te nemen. Ondergetekend.

Printen kan via deze pagina zelf.


Intakelijst behandeling Praktijk Other Care 

Naam: ________________________________________

Datum: ________________________________________

Adres:________________________________________

Woonplaats:____________________________________

Email adres:____________________________________

Email adres mag bewaard worden, voor communicatie over de behandeling? Ja ◊ Nee ◊ (Vink het vakje aan)

Soort Behandeling:_______________________________


Geachte Mevrouw, Meneer

Wilt u de volgende vragen aandachtig doorlezen, en zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden. Bij het intakegesprek zal dit (indien nodig) met u worden besproken.

Alle gegevens die u hierop in vult blijven stik beroepsgeheim, de papieren worden in een map bewaard. Deze blijven tot wettelijke verplichte bewaartijd bewaard en daarna vernietigt.

Bent u onder behandeling van een arts: ________________________________________________

Welke medicijnen gebruikt u: ________________________________________________________

Zijn er verdere problemen en of klachten wat u moet melden, geef hieronder een kleine beschrijving:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Bij de eerste consult betaald u geheel het tarief voor de standaard 3x behandelingen in 1 keer. (intake inbegrepen) Deze worden niet terug betaald na eventuele opzegging van de behandeling. Kosten hiervoor kunnen aangepast worden daar is de praktijk vrij in op dat moment. Dit word op de site aangegeven.

Met deze intakelijst bent u akkoord gegaan van de algemene voorwaarden die je op de site gelezen heeft. Deze worden ook bij de intakelijst ondertekend en ingeleverd. U kan hiervan eventueel een kopie van maken.

Bij de behandelingen kunnen er foto’s digitaal gemaakt en verwerkt worden, deze kunnen met toestemming van u op mijn site en Facebookpagina (en eventuele in de toekomst andere internetsite die ik zelfbeheer, foto’s et gaan niet naar derden) geplaatst worden.

Deze intake lijst wordt ondertekend voordat we het behandelplan opzetten.

Hierbij verklaart u ook kennis genomen te hebben dat er bij een te laten afmelding de kosten van het gehele consult in rekening gebracht worden. Een afspraak verschuiven is mogelijk 48 uur van tevoren en alleen via de email. Andere wegen worden niet geaccepteerd. Bij onmacht (ziektes) bereken ik de helft van de consult. ( De ruimte is vrij gehouden en er zijn onkosten gemaakt).

Hierbij geef ik aan op de hoogte te zijn van alles wat er hier op de intakelijst en voorwaarden staan.

Ondertekend:

Naam:_________________________________

Datum:__________________________________

Voor akkoord behandelaar: __________________________

Praktijk Other Care.

Gevestigd achter in de winkel : Op’t Goede Spoor, Reform&More

Warmoesstraat 6

9076DN, St.Annaparochie.

kvk nr: 01114231


Algemene  voorwaarden Praktijk Other Care:

Deze voorwaarden dienen ondergetekend mee genomen te worden bij de eerste behandeling, lees deze daarom zorgvuldig door.

  1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen Praktijk Other Care en de cliënt waarop de praktijk/salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur (werkdagen) via de mail van de praktijk en of in de winkel persoonlijk afzeggen, afspraken die via Facebook, Whats-app berichten binnen komen worden niet geaccepteerd. Indien de cliënt deze verplichting niet nakomt, mag de salon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk s komt, mag Praktijk Other Care de behandeling weigeren.

Afspraken dienen 48 uur* van te voren verschoven te worden, een niet op tijd doorgegeven afspraak (via de mail en persoonlijk )berekenen wij de helft van het consult voor. Deze word dan berekend bij het volgende consult en of je ontvangt hiervan een factuur.

Afspraken afzeggen kan tot 4 dagen van te voren, ook hierbij hanteren wij:  een niet op tijd doorgegeven afspraak berekenen wij de helft van het consult voor. Hiervan ontvangt  je een factuur, deze dien je binnen 7 dagen betaald te hebben. Betaal je dit termijn niet in het gegeven tijdsduur zijn wij gemachtigd om hierin stappen te ondernemen.

*Werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag. Zaterdag en Zondag valt hier niet onder hou daar rekening mee mocht je een afspraak verschuiven.

Als er een behandelprotocol opgezet wordt, dient de cliënte deze behandeling te voltooien, met uitzondering van wederzijdse toestemming, kan deze afspraak geannuleerd worden, U dient alsnog de helft van de gemaakte kosten te betalen. Als dit van toepassing is.

U dient zorg te dragen dat u bij een ooracupunctuur behandeling (die geannuleerd) wordt terugkomt. Zodat de naaldjes op de juiste wijze verwijderd wordt, en op de juiste manier het behandelprotocol afgesloten wordt. Mocht u zelf besluiten om dit zelf te doen, dragen wij daar geen verantwoordelijkheid voor.

Praktijk Other Care is niet aansprakelijk als een behandeling niet aanslaat, dit kan om diversen redenen gebeuren U blijft zelf altijd verantwoordelijk voor jouw gezondheid, wanneer iets in de behandeling niet goed voelt, geef dit dan aan.

Praktijk Other Care moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de salon.

  1. Betaling

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

De behandelingen dienen contant betaald te worden in de praktijk, mocht een behandelplan tussendoor gestaakt worden, is praktijk Other Care hier niet verantwoordelijk voor, en dient u aan de gemaakte afspraken te voldoen.

  1. Aansprakelijkheid

Praktijk Other Care is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Praktijk Other Care is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

  1. Gegevens bewaren:

De praktijk bewaard de gegevens geschreven in een mapje. De gegevens worden met de hand opgeschreven. Deze worden na de afsluiting van het protocol behandeling vernietigt.(dit houd in na de laatste behandeling die gegeven word en we sluiten het behandel traject/protocol af.

6. Intakelijst:

Bij de eerste afspraak dient u het dit formulier en intakeformulier gelezen en ingevuld mee te nemen, deze kan je vanaf hier via pdf of printen er af halen. (links onderdaan staat de optie print)

Praktijk Other Care, Claudia is geen huisarts, raadpleeg altijd uw arts bij ziekte!

Hierbij geef ik aan deze voorwaarden en intake lijst goed doorgelezen te hebben en ga akkoord:

Naam: ____________________________________________________

Datum:____________________________________________________

image_pdfimage_print