Algemene voorwaarden Praktijk

 

Deze voorwaarden dienen ondergetekend mee genomen te worden bij de eerste behandeling, lees deze daarom zorgvuldig door.

  1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen Praktijk Other Care en de cliënt waarop de praktijk/salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur (werkdagen) via de mail van de praktijk en of in de winkel persoonlijk afzeggen, afspraken die via Facebook, Whats-app berichten binnen komen worden niet geaccepteerd. Indien de cliënt deze verplichting niet nakomt, mag de salon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk s komt, mag Praktijk Other Care de behandeling weigeren.

Afspraken dienen 48 uur* van te voren verschoven te worden, een niet op tijd doorgegeven afspraak (via de mail en persoonlijk )berekenen wij de helft van het consult voor. Deze word dan berekend bij het volgende consult en of je ontvangt hiervan een factuur.

Afspraken afzeggen kan tot 4 dagen van te voren, ook hierbij hanteren wij:  een niet op tijd doorgegeven afspraak berekenen wij de helft van het consult voor. Hiervan ontvangt  je een factuur, deze dien je binnen 7 dagen betaald te hebben. Betaal je dit termijn niet in het gegeven tijdsduur zijn wij gemachtigd om hierin stappen te ondernemen.

*Werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag. Zaterdag en Zondag valt hier niet onder hou daar rekening mee mocht je een afspraak verschuiven.

Als er een behandelprotocol opgezet wordt, dient de cliënte deze behandeling te voltooien, met uitzondering van wederzijdse toestemming, kan deze afspraak geannuleerd worden, U dient alsnog de helft van de gemaakte kosten te betalen. Als dit van toepassing is.

U dient zorg te dragen dat u bij een ooracupunctuur behandeling (die geannuleerd) wordt terugkomt. Zodat de naaldjes op de juiste wijze verwijderd wordt, en op de juiste manier het behandelprotocol afgesloten wordt. Mocht u zelf besluiten om dit zelf te doen, dragen wij daar geen verantwoordelijkheid voor.

Praktijk Other Care is niet aansprakelijk als een behandeling niet aanslaat, dit kan om diversen redenen gebeuren U blijft zelf altijd verantwoordelijk voor jouw gezondheid, wanneer iets in de behandeling niet goed voelt, geef dit dan aan.

Praktijk Other Care moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de salon.

  1. Betaling

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

De behandelingen dienen contant betaald te worden in de praktijk, mocht een behandelplan tussendoor gestaakt worden, is praktijk Other Care hier niet verantwoordelijk voor, en dient u aan de gemaakte afspraken te voldoen.

  1. Aansprakelijkheid

Praktijk Other Care is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Praktijk Other Care is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

  1. Gegevens bewaren:

De praktijk bewaard de gegevens geschreven in een mapje. De gegevens worden met de hand opgeschreven. Deze worden na de afsluiting van het protocol behandeling vernietigt.(dit houd in na de laatste behandeling die gegeven word en we sluiten het behandel traject/protocol af.

6. Intakelijst:

Bij de eerste afspraak dient u het dit formulier en intakeformulier gelezen en ingevuld mee te nemen, deze kan je vanaf hier via pdf of printen er af halen. (links onderdaan staat de optie print)

Praktijk Other Care, Claudia is geen huisarts, raadpleeg altijd uw arts bij ziekte!

 

Hierbij geef ik aan deze voorwaarden en intake lijst goed doorgelezen te hebben en ga akkoord:

Naam: ____________________________________________________

Datum:____________________________________________________

 

 

 

 

image_pdfimage_print